024 2211 2691 Test trình độ Đăng ký học thử
Oxford UK VietNam

Lộ trình học IELTS nâng cao kỹ năng Writing trong vòng 15 ngày

Giới thiệu cuốn sách luyện thi IELTS WRITING cấp tốc 15 ngày dành cho các bạn đang gấp rút luyện thi IELTS

Day 1: Tổng quan về IELTS writing ( Thời gian làm bài, cấu trúc bài thi, các tiêu chí chấm điểm và các kỹ năng cần thiết cho từng dạng bài IELTS writing).

 Day 2: Luyện viết các đoạn Mini-Writing.

 Day 3 – 4: Luyện viết đề bài dạng số trong Task 1 (bar chart, line graph, table, pie chart) (cách viết đoạn mở đầu, lập dàn ý, các dạng biểu đồ, cấu trúc của một đoạn văn, những từ và cụm từ quen thuộc cũng như các thì và ngôi nhân xưng thường được sử dụng, các kỹ năng cần thiết để viết bài, đánh giá của giám khảo về các thí sinh).

 Day 5: Dạng bài Process và Diagram. (cách viết đoạn mở đầu, ngôn ngữ thường được sử dụng trong 2 dạng này, bố cục một đoạn trong Process và các bước để viết một đoạn văn trong Process).

 Day 6: Luyện tập viết các đề bài dạng số.

 Day 7: Essay Writing – Task 2 (cách viết đoạn mở đầu, các yêu cầu đối với assay writing task 2 và các kỹ năng cần thiết để biết một bài assay đạt điểm cao).

 Day 8: Dạng bài đưa ra quan điểm riêng (Opinion) hoặc nhận định chung chung (Balanced-Argument).

 Day 9: Dạng bài thảo luận (Discussion).

 Day 10: Dạng bài liệt kê.

 Day 11: Các kỹ năng cần thiết cho văn nghị luận (Argument assay).

 Day 12: Một số bài mẫu.

 Day 13: Luyện tập viết bài assay hoàn chỉnh.

 Day 14: Đếm ngược đến ngày thi .

 Day 15: Bài thi mẫu.

Link download: goo.gl/cBfrvW

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Related posts