024 2211 2691 Test trình độ Đăng ký học thử
Oxford UK VietNam

Làm sao để viết được một bài Writing Task 1 hay

Đối với các sĩ tử thi IELTS, nhiều người “sợ” phần thi IELTS Writing task 1 vì không biết nên viết như thế nào. Hôm nay Oxford English UK sẽ mật mí cho các bạn các tips giúp bạn có được điểm cao nhất trong phần thi writing task 1 của mình.  

Cấu trúc cơ bản bạn cần phải có trong IELTS Writing task 1:

  1. Introduce the graph
  2. Give an overview
  3. ​Give the detail

Phần 1: Introduce the graph

Đối với phần này, bạn cần bắt đầu với một hoặc hai câu viết về chủ đề mà đề bài yêu cầu. Nhớ là phải paraphrase câu đề bài không được phép chép lại y nguyên. 

Ví dụ cho biểu đồ trên và có đề bài là: “The line graph below shows changes in the amount and type of fast food consumed by Australian teenagers from 1975 to 2000.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.”

Thì phần Intro bạn nên paraphrase lại là: “The line graph illustrates the amount of fast food consumed by teenagers in Autralia between 1975 and 2000, a period of 25 years”

Phần 2: Give an overview

Đến đoạn này, bạn cần làm rõ những xu hướng chính của biểu đồ trong bài viết. Bạn cũng không nên đưa ra quá chi tiết như việc đưa ra các con số cụ thể có trong biểu đồ. Bạn chỉ cần quan sát mọi đặc điểm của biểu đồ đó và mô tả khái quát nhất những đặc điểm mà bạn nhìn thấy. 

Trong ví dụ trên, xu thế mà bạn nhìn thấy rõ ràng nhất là có một đường đi xuống tức là có một loại fast food giảm và hai loại còn lại tăng. Vậy câu cần viết là:

“Overall, the consumption off fish and chips declined over the period, whereas the amount pizza and hambugers that were eaten increased”.

Phần 3: Give the detail

Đây chính là phần mà chúng ta cần đưa ra mọi chi tiết cần nói trong bài. Khi mà viết chi tiết, bạn nhớ viết nên và cần đưa ra những con số tham khảo liên quan. Chìa khóa để giúp bạn viết bài viết trong task 1 writing một cách mạch lạc và logic là nhóm các số liệu liên quan lại với nhau, xác định và miêu tả xem chúng giống nhau/khác nhau chỗ nào. 

Hãy nhớ là: Nhìn vào biểu đồ và xác định những nhân tố giống và khác nhau! 

Ví dụ trong biểu đồ trên:

Chúng ta đã xác định được tổng quan chung được rằng: trong giai đoạn đề cập trong bài, sự tiêu thụ của “fish and chips” là giảm trong khi số lượng tiêu thụ pizza và hamburgers lại tăng.

Do đó khi viết chi tiết chúng ta nên nhóm pizza và humberges vào một đoạn và viết riêng cho “fish and chips” một đoạn khác.

Cụ thể – First paragraph: “In 1975, the most popular fast food with Australian teenagers was fish and chips, being eaten 100 times a year. This was far higher than Pizza and hamburgers, which were consumed approximately 5 times a year. However, apart from a brief rise again from 1980 to 1985, the consumption of fish and chips gradually declined over the 25 year timescale to finish at just under 40 times per year.”

Đến đoạn thứ 2, chúng ta nên focus vào những loại thực phẩm khác: 

“In sharp contrast to this, teenagers ate the other two fast foods at much higher levels. Pizza consumption increased gradually until it overtook the consumption of fish and chips in 1990. It then leveled off from 1995 to 2000. The biggest rise was seen in hamburgers, increasing sharply throughout the 1970’s and 1980’s, exceeding fish and chips consumption in 1985. It finished at the same level that fish and chips began, with consumption at 100 times a year.”

Trên đây là một số cách giúp các bạn đạt điểm tối đa trong bài viết đầu tiên của phần thi Writing. Oxford English UK chúc các bạn luyện thi thành công và đạt được điểm cao nhất !

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Related posts