024 2211 2691 Test trình độ Đăng ký học thử
Oxford UK VietNam

Holiday vs Vacation

Đã bao giờ bạn thắc mắc nên dùng cấu trúc nào để nói về kì nghỉ của mình chưa?      

           We’re on holiday?

OR     We’re on vacation?

 

Nếu câu trả lời là có, thì đừng bỏ qua bài viết này nhé, Oxford sẽ phân tích sự giống và khác nhau của hai danh từ này ngay đây!

 

 • Holiday

 

 • Chỉ những ngày lễ quan trọng trong phạm vi quốc gia hoặc một nền văn hóa, những ngày lễ tín ngưỡng hoặc tôn giáo, những ngày lễ đánh dấu một sự kiện lịch sử quan trọng  (VD: Christmas, Chinese New Year, Independence Day …)
 • Trong kì nghỉ lễ (holiday), nhiều trường học/ công ty đóng cửa và có được những ngày nghỉ (days off) dài hoặc ngắn tùy thuộc vào tầm quan trọng của kì nghỉ lễ
 • Collocations thường đi với ‘holiday’
 • go on a holiday
 • book a holiday 
 • cancel a holiday
 • the holiday season
 • a holiday brochure
 • a package holiday
 • a holiday of a lifetime

 

 • Vacation

 

 • Chỉ thời gian nghỉ làm, nghỉ học của từng cá nhân, thường kéo dài một khoảng thời gian và liên quan tới việc đi du lịch

E.g. I took one year off from work to travel around the world. That was the best vacation I’ve ever had.

 • Collocations thường đi với ‘vacation’
 • dream vacation
 • summer/winter vacation
 • all-inclusive vacation
 • a paid vacation 
 • vacationer (US) = holidaymaker (UK)

 NOTE: Sự so sánh giữa hai từ này khá rạch ròi ở tiếng Anh – Mỹ, nhưng đối với tiếng Anh – Anh, họ có thể dùng hai thuật ngữ này thay thế cho nhau. Vậy nên không có gì ngạc nhiên nếu một người Anh nói với bạn ‘We’re going on holiday to France this summer’. Khi đó, ‘holiday’ trở nên tương tự với ‘vacation’ theo tiếng Anh – Mỹ.  

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Related posts