024 2211 2691 Test trình độ Đăng ký học thử
Oxford UK VietNam

Cấu trúc đề thi IELTS Speaking mới nhất năm 2023 (Part 1)

1, Cấu Trúc IELTS Speaking

Phần 1: Giới thiệu và phỏng vấn (4-5 phút)

Trong phần này, giám khảo sẽ tự giới thiệu và đặt cho thí sinh một số câu hỏi chung về các chủ đề quen thuộc như nhà, gia đình, sở thích, v.v.

Phần 2: Thi nói cá nhân (3-4 phút)

Giám khảo sẽ cho thí sinh một lá thẻ nhiệm vụ với một chủ đề cụ thể. Lá thẻ nhiệm vụ sẽ bao gồm các gợi ý để thí sinh phát triển ý tưởng. Thí sinh sẽ có một phút để chuẩn bị và có thể ghi chú trên một tờ giấy nháp. Sau đó, thí sinh sẽ có tối đa hai phút để nói về chủ đề đã cho. Sau khi thí sinh hoàn thành phần trả lời, giám khảo có thể hỏi thêm một hoặc hai câu hỏi liên quan đến chủ đề.

Phần 3: Thảo luận (4-5 phút)

Trong phần này, giám khảo sẽ đặt thêm các câu hỏi liên quan đến chủ đề ở Phần 2. Các câu hỏi sẽ tập trung vào các vấn đề trừu tượng và phức tạp liên quan đến chủ đề, khuyến khích thí sinh diễn đạt ý kiến, cung cấp giải thích và thảo luận về các khía cạnh khác nhau của chủ đề.

2, Các tiêu chí đánh giá trong IELTS Speaking:

Các tiêu chí đánh giá trong IELTS Speaking là bảng mô tả các tiêu chí được sử dụng để đánh giá thành tích của thí sinh trên thang điểm từ 1 đến 9. Có bốn tiêu chí chính bao gồm:

a, Độ trôi chảy và mạch lạc:

– Nói một cách mạch lạc: Thí sinh cần đưa ra các câu trả lời liên quan và có liên kết với nhau, thể hiện khả năng duy trì đề tài và sử dụng các từ nối phù hợp.

– Nói đủ dài: Thí sinh cần cung cấp các câu trả lời đủ dài cho mỗi phần của bài thi.

b,  Từ vựng:

– Sử dụng từ vựng chính xác: Thí sinh cần sử dụng từ với ý nghĩa và cách ghép từ phù hợp trong câu.

– Phạm vi từ vựng: Thí sinh thể hiện khả năng sử dụng từ vựng đa dạng liên quan đến chủ đề sẽ được đánh giá cao. Để đạt điểm từ 6.5 trở lên, thí sinh nên tránh sử dụng quá nhiều từ thông thường như “I like”, “I don’t like”, “happy”, “beautiful”, v.v.

c, Ngữ pháp:

– Sử dụng cấu trúc câu đơn và câu ghép.

– Linh hoạt trong sử dụng các loại mệnh đề và cấu trúc phức tạp.

– Tránh mắc lỗi, đặc biệt là các lỗi liên quan đến thì và ngữ pháp cơ bản.

d, Phát âm:

– Phát âm từ chính xác, đặt trọng âm đúng và sử dụng ngữ điệu và nhịp điệu phù hợp.

– Nói với tốc độ phù hợp, không quá nhanh cũng không quá chậm, đồng thời ngắt giọng đúng chỗ.

Như vậy, bài thi IELTS Speaking kéo dài từ 11 đến 14 phút, tùy thuộc vào số câu hỏi của giám khảo và độ dài câu trả lời của thí sinh. Bài thi đánh giá khả năng thí sinh trả lời lưu loát câu hỏi, hiểu biết về nhiều chủ đề và khả năng giao tiếp hiệu quả với giám khảo.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Related posts