024 2211 2691 Test trình độ Đăng ký học thử
Oxford UK VietNam

Cách dùng In/On/At để chỉ thời gian

Giới từ là một khía cạnh ngữ pháp rất quan trọng khi sử dụng Tiếng Anh, dù cho đó là văn nói hay văn viết. Vì vậy, Oxford sẽ chia sẻ với các bạn cách dùng cũng như lưu ý chi tiết cho 3 giới từ cơ bản in/on/at khi nói về thời gian. Cùng xem nhé!

Quy tắc cơ bản

In

Các khoảng thời gian dài

(long periods of time)

On

Các ngày cụ thể

(specific days)

At

Giờ giấc cụ thể

(exact times)

Tháng (Months)

E.g. I was born in July

Các ngày trong tuần (Days)

E.g. We will have a meeting on Friday

Giờ đồng hồ (Clock time)

E.g. It was at 3 am when she called me

Năm (Years)

E.g. I first travelled to Thailand in 2019

Ngày tháng cụ thể (Dates)

My birthday is on 11th July

Các dịp nghỉ lễ (Holiday periods)

E.g. People decorate their house with tinsels at Christmas

Các mùa trong năm (Seasons)

E.g. We often go swimming in the summer

Trong trường hợp mình muốn nói về một ngày cụ thể trong thời gian nghỉ lễ (VD: Christmas’ Eve, New Year’s Eve, ta sẽ dùng ‘on’ thay vì ‘at

E.g. My family is going to Japan at New Year

→ My family is going to watch the firework on New Year’s Eve

Các buổi trong ngày 

(Parts of the day)

E.g. She goes to school in the morning

Thập kỷ/ Thế kỷ 

(Decades/ Century)

E.g. in the 90s

 

Các trường hợp đặc biệt

InOnAt
Khi mình muốn miêu tả khoảng thời gian từ bây giờ tới một thời điểm nào đó trong tương lai (VD: trong 2 tiếng nữa), ta sẽ dùng ‘in + time’

E.g. Can I see you in two hours?

On the beachAt the moment

At the present

In the future On my birthdayAt night
In the middle (of)On the leftAt the top/ bottom
In front ofOn the rightAt the door/ window
Mặc dù chúng ta nói in the morning, nhưng nếu có yếu tố ‘days/dates’ đi kèm thì sẽ dùng giới từ ‘on

E.g. We go fishing in every morning

→ We go fishing on every Tuesday morning

  • At the weekend (British English)
  • On the weekend (American English)

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Related posts