024 2211 2691 Test trình độ Đăng ký học thử
Oxford UK VietNam

Các cấu trúc câu cần biết khi ôn thi IELTS

Khi ôn thi IELTS, việc thành thục các mẫu câu compound, complex và compound-complex sẽ làm bài viết của các bạn đa dạng hơn qua đó dễ ghi điểm phần grammar. Trong bài viết này, Oxford English UK sẽ tổng hợp các kiến thức về các cấu trúc câu, đừng quên ghi chép lại và học hàng ngày nhé!

Simple sentence – Câu đơn trong IELTS

Một câu đơn giản là một câu chỉ chứa 1 mệnh đề gồm chủ ngữ và vị ngữ.
Learning English is important nowadays.

 • Công thức: S + V

Bên cạnh đó các trường hợp đặc biệt sau đây cũng được xem là simple sentence nhé:
Câu có 2 chủ ngữ:

 • Learning English and computer using are important nowadays.
 • Công thức: SS + V

Câu có 2 động từ:

 • Iplay some video games and learn English on my computer.
 • Công thức: S + VV

Câu có 2 chủ ngữ và 2 động từ:

 • My sister and I play some video games and learn English on our computer.
 • Công thức:SS + VV

Compound Sentence – Câu ghép trong IELTS

Một compound sentence ( một câu ghép) gồm 2 hoặc 3 mệnh đề độc lập (independent clause) hay còn gọi là những câu đơn giản được nối với nhau.
Trong cấu trúc câu này, các mệnh đề được nối với nhau bằng liên từ – Conjuntions:

 • F= for
 • A= and
 • N= nor
 • B= but
 • O= or
 • Y= yet
 • S= so
  • Từ ” fanboy ” là một cách viết để các bạn có thể nhớ các conjuntions phổ biến nhất một cách dễ dàng, đây là các liên từ khác nhau để tạo nên câu ghép (Còn rất nhiều liên từ khác nữa nhé).
  • Các bạn cũng nên lưu ý là các conjunctions trong academic English không được phép đứng đầu câu. Ví dụ:
   • One of my friends invited me to his party tonight. ButI have to work until 8pm tonight, so I think that I will apologize him. (Để sửa câu này các bạn có thể dùng nhiều cách khác nhau, các bạn có thể nối câu này với câu trước đó, hoặc dùng transition thay cho conjunction (dùng cách này các bạn nhớ chú ý dấu câu nhé)

Đây là một số ví dụ về các cấu trúc câu ghép:
Playing video game is fun, but it can be dangerous too.

 • Công thức = S+V+ comma + conjunction+ S+V

               Playing video game is fun, but it can be dangerous too, so we must be careful.

 • Công thức = S+V+ comma + conjunction + S+V+ comma+ conjunction + S + V.

Lưu ý: Sử dụng quá nhiều mệnh đề trong 1 câu sẽ gây khó khăn để người đọc theo kịp ý bạn muốn diễn đạt. Bạn cũng không thể dùng 1 liên từ 2 lần trong 1 câu để nối mệnh đề. Hơn nữa trước khi bắt đầu nối câu các bạn không được phép quên dấu phẩy (comma) đặt phía trước conjunctions, nếu không các bạn sẽ bị mark run-on sentence.

Ví dụ câu sai:

 1. Computers are used widely in most countries now,andthey are a sign of progress, and we must ensure everyone has access to them.
 2. Computers are used widely in most countries now (thiếu dấu phẩy)andthey are a sign of progress and we must ensure everyone has access to them.

Complex Sentence – Câu Phức (dạng căn bản)

Câu phức là câu khó hơn câu ghép (đó là có thể lý do tại sao chúng được gọi là ‘ phức tạp ‘).
Sau đây là các cấu trúc câu thực sự dành cho IELTS, vì để đạt được điểm 6 trở lên cho phần ‘grammatical range and accuracy’, bạn cần phải thể hiện rằng bạn thành thục các loại câu này. Nếu các câu phức tạp của bạn đa dạng hơn và chính xác hơn thì số điểm cho phần ngữ pháp IELTS cũng tỉ lệ thuận với nó.

 • Câu phức tạp là câu có ít nhất 1 mệnh đề phụ thuộc (dependent clause)và 1 mệnh đề độc lập (independent clause) liên kết với nhau, nhưng không sử dụng các liên từ nói trên “Fanboy” nhưng sử dụng các liên từ phụ thuộc Subordinating Conjuntions.
 • Để thành thạo dạng câu này, các bạn buộc phải phân biệt được đâu là independent clause và đâu là dependent clause. Vị trí của dependent clause rất quan trọng dù nó không làm thay đổi nghiã của câu nhưng sẽ quyết định xem câu của chúng ta nên có dấu phẩy (comma) hay không, qua đó quyết định tính đúng sai về mặt văn phạm của câu.

Đây là một số liên từ phụ thuộc :

 • Afteralthoughasas ifas long asas much asas soon asas though
 • Becausebeforeeven ifeven thoughifin order toin caseonce
 • Sinceso thatthatthough;
 • Unlessuntil
 • Whenwheneverwhereaswherewhereverwhile

Ví dụ:

 1. He always takes time to cover carefully his daughter (independent clause) even though he is extremely busy (dependent clause).
 2. You should think about money saving from now (independent clause)if you want to study abroad (dependent clause).
 3. Even thoughhe is busy (dependent clause), he always takes time to cover carefully his daughter (independent clause).
 4. Ifyou want to study abroad (dependent clause), you should think about money saving from now (independent clause).

Compound –Complex Sentence, câu ghép-phức trong IELTS

Câu Compound – complex này cũng giống như các complex sentence nhưng nó gồm 1 câu đơn giản hoặc ghép đi trước hoặc sau 1 câu phức tạp complex sentence. Loại này là dạng phức tạp hơn compound sentence

Ví dụ:

 1. When I got home last night, I ate a lot, but I was still hungry.
 2. Last night, I ate a lot when I got home, but I was still hungry, so I went to shopping center to buy some more food.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Related posts