024 2211 2691 Test trình độ Đăng ký học thử
Oxford UK VietNam

BỎ TÚI NGAY 3 TIPS ĐỘC ĐÁO PHÂN BIỆT GIỮA DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC & KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

Việc nắm vững các thành phần khác nhau của ngôn ngữ là rất quan trọng khi học các ngôn ngữ như tiếng Anh. Trong số những thành phần quan trọng, danh từ đóng một vai trò quan trọng. Danh từ có thể được phân loại thành hai loại: danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Chủ đề này thường xuất hiện trong các bài tập, vì vậy nếu bạn gặp khó khăn, hãy tiếp tục đọc để khám phá các chiến lược học hiệu quả.

 

  1. Hiểu về danh từ đếm được và không đếm được

Khi sử dụng danh từ trong tiếng Anh, điều quan trọng là nhận ra chúng có thể có nhiều hình thức khác nhau. Hiểu sự khác biệt giữa danh từ đếm được và danh từ không đếm được là cực kỳ quan trọng để áp dụng ngữ pháp chính xác, nói và viết.

 

Chỉ dựa vào việc dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt để xác định loại danh từ là một cách tiếp cận sai lầm. Các bản dịch đôi khi có thể gây hiểu lầm, vì một số từ tiếng Việt có vẻ như là danh từ đếm được thực tế lại thuộc loại danh từ không đếm được trong tiếng Anh.

 

  1. Hiểu về danh từ đếm được

 

Danh từ đếm được là những từ chỉ đến các thực thể riêng lẻ, cụ thể và thường được kèm theo một số đếm.

 

Ví dụ: an apple, four books, five dogs,…

 

Danh từ đếm được có thể được chia thành dạng số ít và số nhiều. Khi chuyển từ số ít sang số nhiều, thường thêm “s” hoặc “es” để biểu thị số nhiều.

 

Dưới đây là một số quy tắc thêm “es”:

Nếu danh từ số ít kết thúc bằng “s,” thêm “es” để chuyển sang số nhiều.

Đối với danh từ số ít kết thúc bằng “y,” chuyển “y” thành “i” sau đó thêm “es” để chuyển sang số nhiều.

Danh từ số ít kết thúc bằng Ch, Sh, S, X, O thêm “es” khi chuyển sang số nhiều.

Nếu danh từ số ít kết thúc bằng F, FE, FF, loại bỏ những chữ cái này và thay thế bằng “ves” để chuyển sang số nhiều.

 

  1. Hiểu về danh từ không đếm được

 

Danh từ không đếm được chỉ đến các chất hoặc hiện tượng không được đếm bằng số, như chất lỏng hoặc khí. Thường thì danh từ không đếm được được sử dụng ở dạng số ít.

 

Ví dụ: money, water, rice, cloud,…

 

Để hỗ trợ việc học, danh từ không đếm được có thể được phân chia thành năm nhóm điển hình:

Danh từ không đếm được chỉ đến thực phẩm: food, meat, rice, salt,…

Danh từ không đếm được chỉ đến khái niệm trừu tượng: fun, knowledge, patience,…

Danh từ không đếm được chỉ đến các môn học hoặc lĩnh vực: music, grammar, history,…

Danh từ không đếm được chỉ đến hiện tượng tự nhiên: snow, wind, light,…

Danh từ không đếm được chỉ đến các hoạt động: reading, cooking, walking,…

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Related posts