024 2211 2691 Test trình độ Đăng ký học thử
Oxford UK VietNam

10 Dạng Bài Phổ Biến Trong IELTS Reading (Part 2)

6. Kết hợp các vế câu (Matching sentence endings)

Yêu cầu: Kết hợp nửa đầu của một câu dựa trên bài đọc hiểu với phương án tốt nhất để tạo ra một câu hoàn chỉnh.

Dạng bài này đánh giá khả năng:

Hiểu các ý chính của bạn trong một câu.

Kỹ năng Skimming, Scanning, xác định từ khóa.

Mô tả dạng bài: Thí sinh sẽ được cung cấp một danh sách hai vế câu chưa hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của thí sinh là nối chúng lại thành một câu có nghĩa từ thông tin trong bài.

Chiến thuật làm các dạng bài:

Bước 1: Đọc hai list statements và list endings.

Bước 2: Tìm từ khóa/từ đồng nghĩa với từ khóa trong bài đọc theo thứ tự từ trên xuống.

Bước 3: Chọn đáp án đúng và đối chiếu lại với bài đọc.

7. Câu hỏi trắc nghiệm (Multiple choice)

Yêu cầu: Dạng bài Multiple choice yêu cầu thí sinh chọn đáp án chính xác từ những lựa chọn được cho trước ( A, B, C hoặc D).

Dạng bài này đánh giá khả năng:

Khả năng quét thông tin, keyword

Hiểu ý nghĩa sâu xa trong đoạn văn

Mô tả dạng bài: Đề bài sẽ đưa ra câu hỏi kèm theo một danh sách đáp án, thí sinh sẽ dựa trên thông tin trong bài đọc và chọn những đáp án chính xác.

Chiến thuật làm các dạng bài:

Bước 1: Đọc câu hỏi và đáp án, gạch chân từ khóa

Bước 2: Đọc quét để xác định vị trí từ khóa trong bài

Bước 3: Đọc các thông tin trước và sau câu có chứa từ khóa

Bước 4: Chọn đáp án

8. Hoàn thành câu (Sentence completion)

Yêu cầu: Trong các dạng bài IELTS Reading, Hoàn thành câu (Sentence completion) được xem là một dạng khó. Dạng này yêu cầu thí sinh hoàn thành các câu được lấy từ bài đọc hiểu.

Dạng bài này đánh giá khả năng:

Xác định vị trí của chi tiết hoặc thông tin cụ thể.

Kỹ năng Scanning, vốn từ vựng, ngữ pháp.

Mô tả dạng bài: Đề bài cung cấp các câu có để trống, bạn cần chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống đó. Các thông tin hoàn toàn được lấy từ bài đọc.

Chiến thuật làm các dạng bài:

Bước 1: Đọc kỹ yêu cầu đề bài, chú ý các câu “ONE WORD/NUMBER ONLY” để điền đúng số lượng từ yêu cầu.

Bước 2: Xác định dạng từ cần điền vào chỗ trống.

Bước 3: Gạch chân keyword và đối chiếu với các đoạn văn.

Bước 4: Chọn đáp án đúng.

9. Dạng câu hỏi với câu trả lời ngắn (Short-answer questions)

Yêu cầu: Trả lời một câu hỏi bằng một câu trả lời ngắn/ rút gọn.

Dạng bài này đánh giá khả năng:

Xác định vị trí và hiểu chính xác thông tin

Sử dụng ngữ pháp, từ vựng để rút gọn câu

Mô tả dạng bài: Đề bài sẽ cung cấp các câu hỏi và số lượng từ cần trả lời cho mỗi câu hỏi để thí sinh làm bài.

Chiến thuật làm bài:

Bước 1: Đọc đề bài và xác định số lượng từ quy định cho từng câu trả lời như “NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER”

Bước 2: Đọc câu hỏi, gạch chân từ khóa

Bước 3: Đối chiếu từ khóa để xác định vị trí câu trả lời trong bài

Bước 4: Rút gọn thông tin theo đúng số lượng từ yêu cầu.

10. Dạng câu hỏi Summary, Notes, Tables, Flow-chart Completion

Yêu cầu: Điền thông tin còn thiếu vào chỗ trống

Dạng bài này đánh giá khả năng:

Linh hoạt trong sử dụng từ vựng Tiếng Anh

Xác định vị trí và hiểu chính xác thông tin

Mô tả dạng bài: Người dự thi được cung cấp một bản tóm tắt của một phần của văn bản và được yêu cầu hoàn thành nó với thông tin rút ra từ văn bản. Bản tóm tắt thường chỉ gồm một phần của đoạn văn hơn là toàn bộ.

Chiến thuật làm các dạng bài:

Bước 1: Đọc câu hỏi và đáp án, gạch chân từ khóa

Bước 2: Đọc quét để xác định vị trí từ khóa trong bài

Bước 3: Đọc các thông tin trước và sau câu có chứa từ khóa

Bước 4: Chọn đáp án

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Related posts