024 2211 2691 Test trình độ Đăng ký học thử
Oxford UK VietNam

10 Dạng Bài Phổ Biến Trong IELTS Reading (Part 1)

Mỗi một dạng bài IELTS Reading sẽ thách thức các kỹ năng đọc hiểu khác nhau, đồng thời đòi hỏi chiến thuật riêng biệt. Bạn đọc có thể tìm hiểu chi tiết về cách làm các dạng bài IELTS Reading và hướng dẫn ôn luyện trong bài viết dưới đây.

1. Hoàn thành dán nhãn biểu đồ (Diagram label completion)

Yêu cầu của dạng bài: Hoàn thành dán nhãn trên biểu đồ dựa trên thông tin cung cấp trong đoạn văn.

Mô tả dạng bài: Thí sinh sẽ được cung cấp biểu đồ, đoạn văn tóm tắt để trống có các phần thông tin quan trọng. Nhiệm vụ của thí sinh là phải chọn đúng đáp án để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

Dạng bài này đánh giá khả năng:

 • Đọc hiểu sơ đồ.
 • Xác định được từ đồng nghĩa và cách diễn đạt khác của câu (Paraphrase).
 • Khả năng scanning và vốn từ vựng của thí sinh

Chiến thuật làm bài:

 • Bước 1: Đọc kỹ câu hỏi và yêu cầu số lượng từ cần điền
 • Bước 2: Xác định đúng loại từ hoặc thông tin cần phải điền.
 • Bước 3: Gạch chân keyword để tìm kiếm thông tin nhanh hơn
 • Bước 4: Dự đoán các từ đồng nghĩa, trái nghĩa
 • Bước 5: Đọc quét văn bản và dừng lại ở các keyword liên quan đến câu hỏi
 • Bước 6: Chọn đáp án

2. Câu hỏi xác định thông tin (Information identification questions)

Yêu cầu về dạng bài: Information identification questions là một trong các dạng bài IELTS Reading phổ biến. Dạng bài này yêu cầu bạn phải xác định xem thông tin, ý kiến của người viết trong câu hỏi đúng/ sai/ thông tin có được cung cấp trong đoạn văn không để trả lời Yes/No/Not Given hoặc True/ False /Not given.

Dạng bài này đánh giá khả năng:

 • Tổng hợp và xác định đúng thông tin trong đoạn văn
 • Quét và hiểu nghĩa sâu xa của thông tin đó
 • Hiểu quan điểm, nhận định được nêu của người viết

Mô tả dạng bài: Trong đề bài sẽ đưa ra khoảng 4-5 câu chứa các thông tin được cho trong bài đọc. Thí sinh sẽ đọc từng câu và xác định câu đó đúng hay là sai hoặc có xuất hiện trong bài hay không.

Chiến thuật làm các bài:

 • Bước 1: Đọc và xác định nội dung của từng câu
 • Bước 2: Gạch chân các từ khóa
 • Bước 3: Định vị vị trí thông tin trong bài đọc
 • Bước 4: Dùng từ khóa và đối chiếu với các thông tin trong bài đọc

3. Nối nội dung (Matching features)

Yêu cầu của dạng bài: Tìm thông tin tương thích với đặc điểm của chủ thể trong danh sách. Sau đó, nối các câu nói hoặc thông tin với một danh sách các lựa chọn đã cho.

Dạng bài này đánh giá khả năng:

 • Kỹ năng đọc lướt và đọc dò (Skimming and Scanning).
 • Kỹ năng tìm và xác định được bố cục bài viết.
 • Xác định sự liên hệ của các sự kiện trong văn bản.
 • Có khả năng nhận biết lý thuyết và các ý kiến được nêu trong bài.

Yêu cầu của dạng bài: Tìm thông tin tương thích với đặc điểm của chủ thể trong danh sách. Mô tả dạng bài: Thí sinh sẽ được cung cấp câu hỏi bao gồm chủ thể là người, sự việc, sự vật hoặc địa điểm nổi bật trong bài. Nhiệm vụ của thí sinh là tìm thông tin phù hợp với từng chủ đề và nối chúng lại với nhau.

Chiến thuật làm các dạng bài:

 • Bước 1: Đọc hiểu câu ở đề bài, gạch chân keyword
 • Bước 2: Xác định vùng thông tin trong bài đọc
 • Bước 3: Đọc hiểu, đối chiếu và chọn đáp án

4. Nối tiêu đề (Matching headings)

Yêu cầu: Dạng bài Matching headings yêu cầu thí sinh nối danh sách các tiêu đề và các đoạn hoặc phần chính xác

Dạng bài này đánh giá khả năng:

 • Nhận biết ý tưởng/ chủ đề chính trong các đoạn/ phần văn bản
 • Phân biệt sự khác nhau và xác định được ý chính với các ý bổ trợ.
 • Yêu cầu của dạng bài: Thí sinh phải chọn ra một trong các tiêu đề được cung cấp và đặt vào đoạn văn thích hợp.

Mô tả dạng bài: Đề bài sẽ cung cấp các tiêu đề khác nhau, phù hợp với các đoạn văn có trong bài đọc. Thí sinh cần lựa chọn tiêu đề nào phù hợp với đoạn văn nào.

Chiến thuật làm bài:

 • B1: Đọc từng tiêu đề, gạch chân keyword
 • B2: Đọc bài đọc và khoanh vùng tiêu đề đúng
 • B3: Đọc lại toàn bộ tiêu đề và loại các đáp án chắc chắn sai

5. Nối thông tin (Matching information)

Yêu cầu: Tìm kiếm chính xác các thông tin trong các đoạn văn A,B,C,.. Thông tin mà bạn có thể được yêu cầu tìm: chi tiết cụ thể, ví dụ, lý do, mô tả, so sánh, tóm tắt, giải thích.

Dạng bài này đánh giá khả năng: Đọc hiểu, định vị chi tiết, nhận biết một bản tóm tắt hoặc định nghĩa.

Yêu cầu của dạng bài: Thí sinh cần tìm thông tin cụ thể trong các đoạn văn A, B., C và nối chung với đáp án phù hợp.

Mô tả dạng bài: Đề bài yêu cầu thí sinh tìm kiếm thông tin về các chi tiết cụ thể được đặt để trong mỗi đoạn văn. Sau đó, thí sinh sẽ đặt các ký tự Alphabet tương ứng với mỗi đoạn vào đáp án thí sinh cho là phù hợp.

Chiến thuật làm bài:

 • Bước 1: Đọc kỹ đề bài
 • Bước 2: Gạch chân keyword trong câu hỏi
 • Bước 3: Đọc lướt toàn bài, dựa vào keyword chọn các đoạn có thể tìm kiếm thông tin (Skimming and Scanning)
 • Bước 4: Chọn đáp án và đối chiếu.
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Related posts